Катя Иванова Вълчанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800070310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 1, офис 8А
Телефон: (02) 9863736
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 08.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №43 / 08.3.2000 г.

Печат   Имейл