Катя Иванова Викьова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700081810
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "13-ти март" 12
Телефон: (02) 9875617
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.1.1979 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №15 / 08.12.1978 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №1374/300 / 01.12.1978 г.

Печат   Имейл