fbpx

Катя Василева Цветанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900381310
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Ген. Скобелев" 63, ет. 2, ап. 4
Телефон: (02) 9516087
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 07.4.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 11.01.2009 г.