Катя Василева Дончева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900385110
Колегия: София
Адрес: 5370; област: Габрово; община: Дряново; град: гр. Дряново; ул. "Христо Ботев" 3
Телефон: (0676) 72576
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.7.1987 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №5 / 08.1.1987 г.

Печат   Имейл