fbpx

Катина Недкова Първанова-Веселинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800100610
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Лозенец; град: гр. София; ул. "Бисер" №2, ап. 53 Телефон: (02) 8655481

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 18.3.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №30 / 24.11.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 02.12.2013 г.