Катерина Петкова Краева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000445310
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София-град; община: Триадица; град: София; ул. "Позитано" № 7.
Телефон: (02) 9355610
Факс: (02) 9355616
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.6.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 20.5.2008 г.

Печат   Имейл