Карамфила Славчева Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800418010
Колегия: София
Адрес: 1202; област: Софийска; община: Столична; град: София; бул. "Сливница" № 162
Телефон: (089) 7616075
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.11.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 07.11.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 01.01.2007 г.

Печат   Имейл