Капка Михайлова Костова-Царчинска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800011410
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Цариградско шосе" № 19, ет. 2
Телефон: (02) 8466803
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.4.1978 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 23.12.1977 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №143 / 12.1.1978 г.

Печат   Имейл