Капка Благоева Динева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000366610
Колегия: София
Адрес: 1574; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Слатинска" 96, ет. 1, ап. 4
Телефон: (02) 713266
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 26.5.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 16.01.2006 г.

Печат   Имейл