Камен Рангелов Каменов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400284710
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Христо Ботев" №71, ет. 2
Телефон: (089) 8719418
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.3.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 21.2.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 21.2.1996 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 27.11.2007 г. до 27.11.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 13.06.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 18.12.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 20.12.2011г.
Наказание: Глоба, наложенa на 24.01.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл