Камен Михайлов Михалков

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1500335610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Христо Белчев" №22 - Б. Телефон: (088) 7623782

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.5.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 09.5.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 09.5.2001 г.

Печат   Имейл