Камелия Кирилова Голосманова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400466910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" №61
Телефон: (02) 9807545
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.4.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 10.3.2009 г.

Печат   Имейл