Камелия Калинова Ладова-Куюмджиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800564210
Колегия: София
Адрес: 1505; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Кутловица" №53 – А, офис 2А Телефон: (0885) 818428

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.4.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 19.3.2013 г.

Печат   Имейл