Камелия Йоткова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300553410
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Върбица" №7, ет. 4 Телефон: (0876) 202369

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.11.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №31 / 23.10.2012 г.

Печат   Имейл