Камелия Иванова Ковачева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000322110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; пл. "Света Неделя" №16, ет. 4, офис. 5.
Телефон: (02) 9864044
Факс: (02) 9864044
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.6.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 28.5.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 28.5.2003 г.

Печат   Имейл