Калин Иванов Йорданов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100341610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 42, ет. 3
Телефон: (02) 9271125
Факс: (02) 9271125
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 27.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 13.11.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 01.04.2006 г.

Печат   Имейл