Калинка Богданова Ковачева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000010410
Колегия: София
Адрес: 1756; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, търговски дом, ет. 1, кантора 144
Телефон: (088) 7401078
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 11.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 11.5.1994 г.

Печат   Имейл