Калина Христова Пачовска - Николова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400474710
Колегия: София
Адрес: 1799; област: София; община: Младост; град: София; ж.к. "Младост-2" , бл. 208, вх. 3 , ап. 54.
Телефон: (02) 8866151
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.10.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 01.10.2002 г.

Печат   Имейл