Калина Тодорова Цонева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900335510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, стая 220
Телефон: (02) 9879419
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.1971 г.

Печат   Имейл