Калина Йорданова Попова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300336610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Красно село", бл. 16, вх. Б, ет. 6, ап. 38
Телефон: (02) 8584431
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 26.5.1999 г.

Печат   Имейл