Йошка Райкова Николова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100288310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; жк. Банишора, бл. 25, вх. Б, ет. 8, ап. 31
Телефон: (02) 9318708
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 08.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №26 / 08.3.2000 г.

Печат   Имейл