Йордан Тодоров Саздов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600062010
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Прага" № 16 Телефон: (02) 9525424
Факс: (02) 9525424

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 29.10.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 26.11.2013 г.

Печат   Имейл