Йордан Стефанов Николчов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700299910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Евлоги Георгиев" 59
Телефон: (02) 9876684
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 12.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №28 / 12.5.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2008 г.

Печат   Имейл