Йордан Крумов Христов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000575610
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Позитано" №8, ет. 5, офис. 10. Телефон: (089) 8437538

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.11.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №35 / 05.11.2013 г.

Печат   Имейл