Йордан Константинов Андреев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100239110
Колегия: София
Адрес: 2000; област: Софийска; община: Самоков; град: Самоков; ул. "Димчо Дебелянов" 1, ет. 2
Телефон: (0722) 26065
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 11.5.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.12.2006 г.

Печат   Имейл