Йордан Григоров Донев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200225310
Колегия: София
Адрес: 1592; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Дружба-1", бл. 96, вх. 1, ет. 5, ап. 25
Телефон: (02) 8798810
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 23.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 23.3.1994 г.

Печат   Имейл