Йордан Георгиев Дамянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1700519110
Колегия: София
Адрес: 2000; област: Софийска; община: Самоков; град: гр. Самоков; ул. "Цар Борис ІІІ" 157
Телефон: (0886) 417593
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.5.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 17.5.2011 г.

Печат   Имейл