Йордан Веселинов Славов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400565810
Колегия: София
Адрес: Телефон:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.4.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 23.4.2013 г.

Печат   Имейл