Йордан Великов Карачивиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500474410
Колегия: София
Адрес: 1619; област: София; община: Столична; град: София; кв. "Княжево" , ул. "Сърнела" №8, вх. "Д" .
Телефон: (089) 5412104
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 02.10.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 15.9.2009 г.
Наказание: Порицание наложено на 18.08.2010г.
Наказание: Глоба, наложенa на 19.01.2011 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.06.2011 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 10.08.2011 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 14.11.2011г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 24.02.2012 г. до 24.08.2012 г.

Печат   Имейл