Йордан Будьонов Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700218610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Люлин", бл. 624, вх. В, ап. 57
Телефон: (089) 2322285
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №17 / 22.6.1994 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.01.2006 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 31.12.2007 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.01.2007 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 31.12.2007 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.01.2008 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 21.10.2010 г.

Печат   Имейл