Йордан Борисов Гогов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900394410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" №1 - А, ет. 3, кантора 311. Телефон: (02) 9448077
Факс: (02) 9864223

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 08.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №30 / 08.2.1995 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 10.10.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 21.01.2009 г. до 21.04.2009 г.

Печат   Имейл