Йордан Борисов Алексов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100265510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, Търг. дом, ет. 4, к-ра 427 Телефон: (088) 5377124

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 25.5.1973 г.
Наказание: Порицание наложено на 03.10.2012г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 20.12.2012 г. до 20.12.2015 г.

Печат   Имейл