Йордан Аспарухов Велков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000556910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. Три уши 66 Телефон: (0898) 458148

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.1.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №38 / 11.12.2012 г.

Печат   Имейл