Йордан Александров Александров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900175710
Колегия: София
Адрес: 1415; област: София; община: Столична; град: гр. София; кв. "Драгалевци", ул. "Камен дел" 3
Телефон: (0888) 242155
www: www.jordalex.com
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 17.2.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 17.2.1999 г.
Наказание: Порицание наложено на 14.11.2011г.
Наказание: Порицание наложено на 30.01.2012г.
Наказание: Глоба, наложенa на 30.01.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл