Йорданка Христова Пандезова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200503010
Колегия: София
Адрес: 1233; област: София; община: София; град: гр. София; ж.к. Банишора, ул. "Враня", 50Б, ет. 2, ап. 6
Телефон: (02) 8326522
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.12.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 26.10.2010 г.

Печат   Имейл