Йорданка Спасова Митева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000238210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лавеле" 20, ет. 1, к-ра 7
Телефон: (02) 9878989
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 20.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 20.10.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2010 г.

Печат   Имейл