Йонко Цветанов Цачев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300506110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: Лозенец; град: гр. София; ж.к. "Лозенец" , ул. "Якубица" №7 Б
Телефон: (02) 9629700
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.1.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 18.1.2011 г.

Печат   Имейл