Йоланта Василева Христова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400395210
Колегия: София
Адрес:
Телефон:
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.7.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 21.6.1990 г.

Печат   Имейл