Йоанна Иванова Луканова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800221910
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Д-р Калинков", бл. 18, вх. Б, ет. 1, офис 1`
Телефон: (02) 9296185
Факс: (02) 9296185
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 27.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 13.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 13.3.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.10.2008 г.

Печат   Имейл