Йоанна Величкова Вучкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200040810
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Самуил" № 11, ет. 2, ап. 6
Телефон: (02) 8518327
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.9.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 03.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 03.6.1998 г.

Печат   Имейл