Йоана Стефанова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700572310
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Владайска" №55, офис. 6. Телефон: (02) 4400970

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 17.9.2013 г.

Печат   Имейл