Йоана Михайлова Жечкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200191210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Цар Освободител 14, ет. 1
Телефон: (02) 9219910
Факс: (02) 9219919
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 15.10.2003 г.

Печат   Имейл