Ицкатихомира Тихомирова Диева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800129110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 2, к-ра 262
Телефон: (02) 9802617
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 12.4.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2008 г.

Печат   Имейл