Истилиянка Ценкова Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300176810
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Света троица", бл. 315, вх. А, ап. 8
Телефон: (02) 8220025
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 11.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 11.5.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 29.12.2006 г.

Печат   Имейл