Искрена Илийчева Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900252210
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Прага" 1, ет. 2
Телефон: (02) 9531378
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 27.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 13.11.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 14.02.2007 г.

Печат   Имейл