Искра Иванова Ангелова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400237410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София-град; град: гр. София; ул. "Цар Асен" № 8, ет. 1, ап. 2 Телефон: (02) 9808015
Факс: (02) 9870504

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.7.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 21.6.1990 г.

Печат   Имейл