Искра Дикова Дикова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200153210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Д-р Г.Вълкович" 6, ет. 3
Телефон: (02) 9874046
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.6.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 12.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №27 / 12.5.1993 г.

Печат   Имейл