Ирина Томова Ковачева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200295410
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Янко Сакъзов" №9 - А, ет. 4, ап. 14.
Телефон: (02) 9463018
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 24.4.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №30 / 24.4.2002 г.

Печат   Имейл