Ирина Иванова Ковачева-Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000566310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Славянска" №18 А Телефон: (02) 9817938

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.5.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 09.4.2013 г.

Печат   Имейл