Ирина Георгиева Йоцова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000059110
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Красно село" , ул. "Церова гора" №12 - 14, ап. 15.
Телефон: (088) 9396397
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №109 / 23.6.2004 г.

Печат   Имейл